SAD: Veća potražnja za biomasom diže cijene sirovine za drvnu i papirnu industriju za 3-5%!

Povećana potražnja za drvnom sirovinom uvijek rezultira i poskupljenjem. Istraživanje konzultantske kuće Forisk Consulting pokazalo je da će se cijene piljene građe na jugu SAD-a za građevinski sektor do 2012. porasti za 4,6%, dok će cijena drva za celulozu porasti za 2,7%. U ovoj se godini očekuju veće cijene i za celulozno drvo bora, najjeftiniju sirovinu za proizvodnju drvenjače za papir. U nekim državama kao što su Georgia, Louisiana i Mississippi također su porasle cijene piljene građe, a za celulozno drvo na Floridi i u Louisiani plaćaju se sve veće cijene. Glavni uzrok poskupljenju ovog sortimenta je povećana potražnja proizvopđača OSB ploča ali i prerađivača drvne biomase koji diljem svijeta postaju sve teža konkurencija industriji papira.