SAD: Industrija drvne biomase mogla bi ugroziti tradicionalnu preradu drva

Prema najnovijem izvješću RISI-ja, vodeće organizacije za prikupljanje informacija o industriji drvnih proizvoda, rastuća industrija proizvodnje drvne biomase mogla bi uskoro poremetiti ravnotežu u proizvodnji i distribuciji drvnih vlakana (drvni materijal za ploče vlaknatice-iverice, MDF, HDF ploče, itd.) i drugih tradicionalnih drvnih proizvoda. Naime, proizvodnja šumske biomase, industrijski proizvedenog iverja i drugog drvnog ostatka u SAD-u trenutno zadovoljava tržište drvne biomase koja se sve češće koristi kao biogorivo, a posebna pažnja pridaje se zadovoljenju strogih standarda i pravila održivog gospodarenja i upravljanja šumama. Međutim, autori studije vjeruju da će uskoro doći do povećane potražnje za materijalom za ploče te da tržište neće moći odgovoriti u pravoj mjeri rastućim potrebama industrije drvne biomase ukoliko se ovakav trend nastavi. Autori studije uzeli su u obzir i moguće korištenje velikih količina industrijskog drvnog ostatka u preradi drva za potrebe proizvodnje energije, ali čak ni u tom slučaju tržište biomase neće biti zadovoljeno.