SAD: Cijena piljene građe u padu, celuloze u usponu

Prema izvješću američkog časopisa TIMBER MART-SOUTH, specijaliziranog časopisa za drvnu industriju južnog SAD-a, cijene piljene građe i celuloze kretale su se u različitim smjerovima. Cijena piljene građe na jugu SAD-a pala je zbog smanjenja proizvodnje i velike ponude, dok su cijene celuloze porasle kao odgovor na snažna tržišta papira. Tako je izvoz celuloze u SAD-u porastao za čak 21% u 2007. godini što je rekord u zadnjih 10 godina. Također je porastao izvoz trupaca za celulozu i iverica.