SABOR USVOJIO NOVI ZAKON O ŠUMAMA!

KBE Bioenergie

Na kraju svog zasjedanja prije ljetne pauze Hrvatski sabor je u prošli petak usvojio novi Zakon o šumama koji će na kvalitetniji način urediti upravljanje i raspolaganje šumama i šumskim zemljištima, prenijela je Hina. Najveći naglasak oko novog propisa koji je zamijenio stari zakon mediji stavljaju na činjenicu da će 90 posto dosadašnjih obveznika općekorisne funkcije šuma (OKFŠ), njih oko 180 tisuća, biti oslobođeno plaćanja te naknade, ako im je prihod manji od 3 mil. KN. Ono što proizlazi iz zakona, a svakako je pozitivno za ruralna područja odnosi se na odredbu o većim stopama šumskog doprinosa koje vlasnici šuma plaćaju jedinicama lokalne samouprave. Doprinos je povećan s 3,5 na 5 posto, odnosno s 5 posto na 10 posto za JLS na potpomognutim područjima. Stope se izračunavaju u odnosu na prodajnu cijenu drvnih proizvoda na panju a navedena sredstva iz doprinosa uplaćuju se na poseban račun svake JLS na čijem je području obavljena sječa šume i koriste se namjenski, za izgradnju ili modernizaciju komunalne infrastrukture. Po novom Zakonu JLS će moći prenamijeniti opožareno zemljište nakon 10 godina, dok je do sada taj rok bio pet godina. Uvodi se i definicija šumoposjednika te podjela privatnih šumoposjednika po veličini posjeda, a mali i srednji se oslobađaju određenih troškova. Novi zakon predviđa i izdvajanje namjenskih sredstva koja će služiti kao poseban fond za razvoj drvne industrije. Resorni ministar Tomislav Tolušić nedavno je objasnio da će ta sredstva u idućoj godini biti vidljiva na stavci Ministarstva poljoprivrede. Moglo bi se raditi o 80-ak milijuna kuna godišnje, a koristit će se isključivo za podizanje konkurentnosti domaće drvne industrije.

Comments are closed.