Rusija: Proizvodnja piljene građe porasla za preko 5%

Prema trenutno dostupnim podacima, proizvodnja piljene građe u Rusiji je u 2010. porasla u odnosu na 2009. za 5,1% te se proizvedena količina popela na 19 mil. m3. Ekonomski analitičari smatraju da je to dobar znak oporavka tržišta s obzirom da je u 2009. zabilježen pad proizvodnje od -12% u odnosu na 2008. I za 2011. se predviđa daljnji rast no za konkretne procjene čini se da je još rano.