Risović: imamo priliku “okrenuti” 250 mil KN u peletima

Profesor na Šumarskom fakultetu Stjepan Risović smatra da je potrebna veća sinergija u poslovima organizacije proizvodnje peleta i pripadajućih usluga, stoga domaćim proizvođačima namjerava ponuditi usluge certificiranja u modernom laboratoriju koji je u pripremi. Cjelokupni posao s peletima i biomasom ima veliki potencijal u Hrvatskoj, no nije u potpunosti iskorišten sav sirovinski potencijal. Imamo namjeru koristiti i drugu raspoloživu opremu u postojećim laboratorijima na Šumarskom fakultetu kako bi bili još učinkovitiji. Namjeravamo to financirati vlastitim sredstvima Fakulteta, ali i kroz suradnju s gospodarstvom. Za sada to radimo besplatno kako bi se aktivno pomoglo našim proizvođačima i širenjem usluga namjeravamo ojačati njihovu međunarodnu konkurentnost, a preko novouspostavljenog laboratorija napravit ćemo širu ponudu za agro pelet na otočnim područjima, što do sada nije bilo pokriveno. U svakom slučaju priželjkujemo daleko bolju suradnju s gospodarstvom, zaključio je profesor Risović.

Comments are closed.