Raste potražnja za paletama. SAD će 2012. trebati 1,2 milijardi drvenih paleta

Skoro 17 milijardi USD vrijedit će tržište paleta u SAD-u za četiri godine, a danas se ukupno u najjačoj ekonomskoj sili svijeta potroši oko 1,385 milijardi komada različitih palate, od kojih su drvene nazastupljenije i čine 83% potrošnje, a sve je veći pritisak da se iste koriste čim više prije nego se recikliraju. Poznato je da je SAD uveo strogu kontrolu fitosanitarnih uvjeta za ambalažni materijal od drva pa tako raste i potrošnja plastičnih paleta koja će u 2012. godini biti na razini oko 130 mil. komada, no velika ograničenja se pojavljuju oko njihovog zbrinjavanja iako su iste dugotrajnije od drvenih.