Rasprave o budućnosti drvne industrije. Objavljena Studija o kaskadnoj uporabi drva

KBE Bioenergie

Politika promicanja kaskadne upotrebe drva dobila je i svoj okvir u obliku dokumenta, odnosno studije o optimiziranoj kaskadnoj uporabi drva. Valja razmotriti u kojem će smjeru ovaj značajan dokument voditi drvoprerađivačku industriju, posebice dobivanje energije iz drva. Pojam kaskadno definira se kao učinkovito korištenje resursa upotrebom ostataka i recikliranih materijala s ciljem proširenja ukupne raspoloživosti biomase. U konkretnom slučaju to znači da se drvo mora najprije preraditi u proizvod te, u slučaju više-stupanjske kaskade, koristiti najmanje još jednom prije nego se preradi u materijal ili energiju. Među rezultatima provedene kvantitativne analize podataka, izdvaja se nekoliko značajnih područja gdje je moguće postizanje veće efikasnosti. Pilanska industrija s 82,4 mil. m3 najveći je opskrbljivač neprerađenih kvalitetnih resursa s potencijalom za kaskadno korištenje. U studiji je analizirano i područje energetske upotrebe drva, u kojem također postoji značajan prostor za poboljšanje učinkovitosti, obzirom da se dio koristi kao primarna biomasa. Međutim, naglašava se da proizvodnja energije iz drva ima i prednosti, poput iskorištavanja nekvalitetnih drvnih sortimenata. Primarni cilj studije bio je istražiti mogućnosti kaskadne upotrebe, procijeniti njegove ekološke i društveno-ekonomske učinke, identificirati prepreke te predložiti mjere za njihovo  prevladavanje kako bi kreatori politika i dionici lanca vrijednosti mogli donositi informirane odluke vezane uz tu temu. Cijeli dokument dostupan je online.

Comments are closed.