Radna skupina o održivosti i CO2 učincima

KBE Bioenergie

Sljedeća interna radna skupina Europske asocijacije za biomasu (AEBIOM) na temu održivosti održat će se 29. rujna u Bruxellesu, a u cilju što bolje komunikacije među članovima i boljeg pozicioniranja AEBIOM-a. Izvješće o emisijama CO2, granični kapaciteti postrojenja i održivo upravljanje šumama jedni su od pitanja koje AEBIOM želi razraditi i definirati jasne stavove. Radna skupina otvorena je za sve članove AEBIOM-a. Podsjećamo da je Udruga proizvođača peleta, briketa, drvne biomase postala punopravnim članom te europske udruge u lipnju ove godine, a to je članstvo i umrežavanje otvorilo mnoga vrata u Bruxellesu te ojačalo mogućnosti za daljnju suradnju. AEBIOM je partner ovogodišnje Konferencije o energiji iz drva u sklopu Adriatic Wood Days-a. www.aebiom.org

Comments are closed.