Promet pilanske industrije pao za 8%

Promet njemačke pilanske industrije pao je za 8% do početka svibnja ove godine pa mu se vrijednost kreće oko 1,14 mlrd. EUR (pogoni s više od 50 zaposlenika). Promet s inozemstvom dosegao je prošlogodišnju razinu te iznosi 472 mil. EUR, dok je promet na domaćem tržištu pao za više od 12% te iznosi 670 mil. EUR.