PROIZVODNJA PARKETA U EUROPI I DALJE U PADU

Dojam mnogih stručnjaka je da se industrija parketa lani u Europi stabilizirala. Međutim, podaci za 2012. g pokazuju pad od -4%. FEP ukazuje da je potrošnja parketa u EU nešto iznad 91 mil. m2, a stanje na tržištima Austrije, Njemačke i Švicarske je solidno, dok situacija u južnim regijama EU nije zadovoljavajuća. To potvrđuju i statistike njemačke udruge proizvođača (VDP), s time da je u Njemačkoj zadnji kvartal parketarima bio najlošiji (IV -0,7 posto), dok je u prva tri kvartala postignuto povećanje proizvodnje (I +4,7%, II +3,3%, III +4,3%). Gledajući ponudu parketa prema vrstama, tržište pokazuje snažnu potražnju za seljačkim podom.