Proizvođači troslojnog parketa zabrinuti zbog porasta troškova

Proizvođači troslojnog parketa u srednjoj i sjevernoj Europi, koji već dulje vrijeme ističu svoje niske marže, predviđaju još lošiju rentabilnost svojih pogona. Kao glavne razloge navode visoke cijene svojih dobavljača. Mogućnost da te visoke troškove barem djelomično prebace na cijene gotovih proizvoda smatraju gotovo nerealnom, s obzirom da je tržište troslojnog parketa još uvijek pod pritiskom relativno slabe potražnje ali i prekapacitiranosti proizvodnih pogona.