Prof. Turkulin moderator na međunarodnoj konferenciji u Hannoveru

Prvog dana LIGNE, odmah nakon službenog otvaranja ovog najvećeg svjetskog sajma tehnologija za preradu drva, otvorena je IN2WOOD međunarodna konferencija “Održivo šumarstvo i na drvu bazirane industrije imaju ključni doprinos u inteligentnom i integrativnom razvoju u Europi”. Više od stotinu pozvanih sudionika iz europskih zemalja sa snažnim šumarstvom i preradom drva raspravljalo je o glavnim sektorskim izazovima i ograničenjima na razini Europe. Prije svega radi se o problemu nedostaka sirovine, odnosno njenog pojačanog mobiliziranja prema energetskom sektoru, kojeg danas europska drvna industrija doživljava kao najvećeg konkurenta i pretendenta za njoj potrebno tehničko drvo. Spomenuta je i sve važnija ekološka funkcija šuma u Europi, CO2 problemi, klimatske promjene, utjecaj ilegalne trgovine drvom te potreba veće internacionalne mobilizacije sirovine, kako bi se odgovorilo na povećane potrebe. Organizator konferencije je Holzcluster Steiermark, koji je i koordinator FP 7 projekta, zajedno sa sektorskim klasterima srednje Europe. Glavni moderator konferencije bio je prof. dr. Hrvoje Turkulin sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, a zapažene prezentacije imali su prof. Wolfang Winter s Tehničkog sveučilišta u Beču, oko uporabe drva u graditeljstvu te Filip de Jaeger, tajnik europskog strukovnog udruženja CEI BOIS, koji je govorio o glavnini sektorskih ograničenja u EU. Vrlo dinamičnu prezentaciju održao je i prof. dr. Branko Glavonjić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu oko potencijala prerade drva u jugoistočnoj Europi, a prisutan je bio i dekan fakulteta prof.dr. Milan Medarević. Iz Hrvatske, konferenciji su nazočili predstavnici Drvnog klastera iz Delnica.