Prodaja nekretnina i opreme Mijo Veneersa propala i četvrti put

KBE Bioenergie

Nakon tri neuspjele javne dražbe nekretnina i opreme tvrtke MIJO VENEERS PROIZVODNJA FURNIRA d.o.o. u stečaju održana je 5. studenog i četvrta aukcija, potvrdio nam je stečajni upravitelj Miroslav Mikić. „Na trećoj javnoj dražbi nekretnina i opreme MIJO VENEERSA održanoj 16. listopada početna cijena iznosila je 38,6 milijuna kuna što je dvije trećine od ukupno procijenjene imovine. Međutim, budući da se nitko nije javio na natječaj, održana je i četvrta dražba nekretnina i opreme čija je ukupna početna cijena iznosila 19,3 milijuna kuna što je jedna trećina ukupne procijenjene vrijednosti, ali i ona je prošla kao i prethodne tri. Sada će se održati i peta javna dražba na kojoj će ukupna cijena nekretnina i opreme iznositi 15 milijuna kuna“, rekao je Mikić.