Pritužbe drvoprerađivača na složenu informatičku proceduru pri ugovaranju drvne sirovine

Tijekom nedavnih prijava za sklapanje godišnjih ugovora za 2015. godinu kao i za stjecanje prava za korištenje rabata za finaliste, mnogobrojne drvoprerađivačke tvrtke su izrazile nezadovoljstvo složenim procedurama prijave svojih podataka, koje su uključivale potrebu uploadanja detaljnih podataka i pokazatelja poslovanja te ispunjavanje mnogobrojnih parametara. Dio drvoprerađivača je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da je u prijavnoj proceduri trebalo popisati sve kupce kao i ostvarene cijene proizvoda, što predstavlja mogućnost za tržišnu zlouporabu, budući da u kupoprodajnom ugovoru nije predviđena mogućnost postupanja u slučaju, ako se dostavljeni podaci u prijavnom postupku zlopuptrijebe.

Comments are closed.