Povratak tvrtki iz BiH na tržište SAD-a!

Nekoliko BiH institucija u suradnji s američkom agencijom USAID organizira posjetu osam bosanskih tvrtki sajmu HIGH POINT u Sjevernoj Karolini od 16. do 21. istopada ove godine. Tvrtkama će biti plaćeno 75% troškova putovanja za jednu osobu, a prema objavljenim kriterijima za prijavu koje se primaju do 21.09., jasno je da putovati mogu velike tvrtke, koje inače rade moderan namještaj iz masiva, s već ostvarenim kontaktima u SAD-u, s prihodom preko 5 mil. EUR i koje zapošljavaju više od 250 radnika. U sklopu posjete sajmu predviđeni su B2B susreti kao i unaprijed planirane posjete štandovima potencijalnih partnera, kupcima i agentima, a unaprijed će se angažirati konzultanti u SAD koji će se pobrinuti za pripremu odgovarajućih kontakata s ključnim uvoznicima, predstavnicima kanala distribucije i drugim potencijalno zainteresiranim partnerima.