Potrošnja četinjača u SAD-u 2008. pala za 23%. I dalje padaju cijene piljene građe u Europi

Potrošnja četinjača je u SAD-u prošle godine pala za 23% te je iznosila 95,75 mil. m3. Najveća potrošnja bila je 2005. pa u odnosu na tu godinu minus iznosi 37%. Tržišni analitičari to pripisuju recesiji, uslijed koje se smanjila i graditeljska djelatnost. U Europi se najavljuju daljnja smanjivanja cijena građe, bez obzira je li riječ o četinjačama ili listačama, naročito za naredna tri mjeseca.