Potražnja će premašiti ponudu za preko 400 mil. m3

KBE Bioenergie

Čini se da postoje određene razlike među političkim ciljevima EU (EU-27), udjelom sirovine iz održivih izvora predviđene za dobivanje energije do 2020. kako bi se dugoročno smanjila emisija CO2 za 20% te teorija o ukupnoj količini raspoložive sirovine. Naime, ukupna potreba za drvnom sirovinom (bez obzira na namjenu) rast će u periodu od 2010. do 2030. bitno brže nego količina raspoložive sirovine, a što će u nekim dijelovima Europe biti vidljivo već nakon 2015. godine. Do 2030. se stoga očekuje da bi potražnja mogla premašiti ponudu za preko 400 mil. m3. Rezultati su to studije Euwood-Studie“ koju je sastavilo Sveučilište Hamburg pa se uskoro očekuju i rješenja koja bi eventualno mogla barem smanjiti, ako ne i do kraja uskladiti ove potencijalne razlike koje će drvnu industriju globalno dovesti u vrlo nezavidan položaj.