Posebno izdanje Službenog lista EU na hrvatskom jeziku

EU je objavila posebno izdanje svoga Službenog lista na hrvatskom jeziku, a isti sadržava akte koje su donijele institucije EU i Europska središnja banka prije 1. srpnja 2013. godine. Cjelokupno izdanje obuhvaća više svezaka, odnosno akte usvojene u razdoblju od 1952. godine. Sadržaj je podijeljen na 20 poglavlja, u skladu s podjelom u Registru važećeg zakonodavstva EU. Ovo izdanje može predstavljati važan izvor informacija za sve hrvatske tvrtke koje se interesiraju oko europskog zakonodavstva, a posebice poglavlja 8 i 13 koje se odnose na politike tržišnog natjecanja te industrijske politike i unutranje tržište. Svesci posebnog izdanja izdavat će se postupno. http://eurlex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2013&ihmlang=hr