Pollmeier zbog političara odgodio otvaranje nove pilane

Gradnju nove pilane u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg poznati je njemački drvoprerađivač POLLMEIER morao staviti na čekanje. Zemljište je kupljeno, projektiranje je pri kraju no početak gradnje zasad je odgođen. Razlog tome, smatra POLLMEIER, zapravo su političari, konkretno Kršćanska demokratska unija (CDU) koja je 2005. decentralizirala upravljanje šumama što je rezultiralo neučinkovitim upravljanjem šumskim resursima, a naročito sirovinom privatnih šumoposjednika. Stoga još uvijek nema pravih podataka o stanju sirovine; podaci dobiveni šumskom inventurom razlikuju se od onih koje je dalo istraživanje provedeno u okviru spomenutog ministarstva na temelju kojeg je i stopirana gradnja pilane. Njemačko udruženje pilanara nije stalo iza POLLMEIERA, već je izjavilo da se zabranom otvaranja ove pilane štiti male i srednje pilanare. Iz POLLMEIERA poručuju: „Naš projekt počiva na vlastitim istraživanjima i podacima koje je dala šumska inventura a koji potvrđuju da Baden-Württemberg raspolaže velikim količinama bukove sirovine koja je dosad bila neiskorištena. Naša bi pilana uvelike doprinijela mobilizaciji te sirovine od čega bi svi imali koristi, i šumoposjednici, i male pilane i sama šuma. Sada, kad smo ovu veliku investiciju morali odgoditi, od političara zahtijevamo ponovno restrukturiranje kako bi se postigao kompromis među svim zainteresiranim stranama.“