POBOLJŠANJA DOKUMENTA: EU predstavila reviziju šumarske strategije

U tijeku je proces revizije šumarske strategije, ključnog strateškog dokumenta za šumarski sektor na EU razini. Kako bi se potaknula rasprava i uključili svi relevantni subjekti, 4.12. je u Europskom parlamentu održano javno predstavljanje strategije u organizaciji eurozastupnika i parlamentarne međuskupine za klimatske promjene, bioraznolikost i održivi razvoj. Glavna panel rasprava bila je usredotočena na trenutnu šumarsku strategiju EU i njezin doprinos u poticanju koherentnosti politika vezanih uz šume Europske unije. Veliko zanimanje privukla je i tema uloge šumarstva u suočavanju s klimatskim promjenama i na koji način europski sektor šumarstva može pridonijeti ciljevima održivog razvitka. Važnost istraživanja, inovacija, razmjene znanja, ulaganja, poticanje prakse, dijaloga o znanstvenoj politici i posebice potrebu za koherentnim okvirom politike bili su naglašeni u kontekstu fragmentiranog političkog okruženja i povećanja očekivanja, kao i prilika za na šumi baziranim rješenjima. Peter Mayer, ravnatelj Austrijskog istraživačkog centra za šume, održao je inspirativni govor stavljajući šume u perspektivu s društvenim megatrendovima i usmjeravajući se na ulogu upravljanja kako bi se poticala koherentnost šumarskih politika. Zaključeno je da, iako mnogi razvojni trendovi u EU imaju sve veći utjecaj na šume i šumarski sektor, oni ne vode dovoljno računa o izazovima i prednostima višenamjenskog održivog gospodarenja šumama te raznovrsnom i međusektorskom potencijalu na šumi baziranih proizvoda. Jedna ključna poruka iz rasprava bila je da bi šumarska strategija EU trebala biti referenca za razvoj EU politike vezane uz šumarstvo, iako su te politike za sada prepuštene državama članicama.

Comments are closed.