Petir će nastaviti lobirati za biomasu u Europskom parlamentu

KBE Bioenergie

Marijana Petir, zastupnica u Europskom parlamentu, koja prepoznatljivo radi na afirmiranju hrvatskih interesa u Bruxellesu te promiče teme vezane uz poljoprivredu i kružnu ekonomiju, pa tako i biomasu, organizirala je danas u Zagrebu u suradnji s Europskom komisijom Poljoprivrednu konferenciju. Tom je prilikom zastupnica Petir ponovila optimizam i pozitivna stajališta o budućnosti poljoprivrede i ruralnih područja, ali i o važnosti šuma, kako u EU, tako i u Hrvatskoj. Šume su odličan ponor ugljika i izvor obnovljive energije te također doprinose zaštiti bioraznolikosti. Šume osiguravaju održivu drvnu sirovinu i građevni materijal koji se može koristiti u raznim sektorima proizvodnje, rekla je zastupnica Petir te nastavila da povećana upotreba drva na održiv način doprinosi dekarbonizaciji europskog društva. Europski sektor bioenergije, a posebno drvna i poljoprivredna biomasa, sve su više pod pritiskom fosilnih lobija, koji sve češće propituju održivost. U budućim raspravama u Europskom parlamentu založit ću se za veću valorizaciju šumske i poljoprivredne biomase, zaključila je danas u Zagrebu zastupnica Petir.

Comments are closed.