Pad proizvodnje drvnih proizvoda u BIH

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH manja je za 14,19 posto u odnosu na isti period prošle godine, objavila je Agencija za statistiku BiH. Proizvodnja sortimenata mekog drva smanjena je za 10,15 posto, dok je proizvodnja sortimenata listača manja za 18,09 posto. Proizvodnja pilanskih trupaca četinjača smanjena je za 9,34 posto, a trupci tvrdog drva bilježe pad od 14,82 posto. Pad proizvodnje od 19,57 posto zabilježen je i kod ogrjevnog drva, ali i kod prostornog drva (četinjače -8,69 posto, listača -13,11 posto).

Comments are closed.