Pad prodaje parketa za 22%

KBE Bioenergie

Prema podacima s kraja ožujka, članice Europskog udruženja uvoznika parketa (EFPI) u prošloj su godini zabilježile pad prodaje parketa. Tako je 2009. godine prodano oko 7 mil. m2 u odnosu na 2008. kad je prodano preko 9 mil. m2 uvoznih masivnih parketa na europskom tržištu. U odnosu na prethodnu godinu volumen se smanjio za 22% usprkos predviđanjima o smanjenju od 12%.