Pad plaća u proizvodnji namještaja i papira u siječnju

Plaće u proizvodnji namještaja manje su u siječnju 2009. u odnosu na prosinac 2008. za 2,4% te je prosječna plaća za siječanj iznosila 3.212 kuna dok su u proizvodnji papira plaće u tom razdoblju pale 3,7% na 4.056 kuna, stoji u izvješću DZS-a. U tom periodu padale su i plaće u šumarstvu, i to za 2,2% na 5.329 kuna te u preradi drva gdje je plaća u siječnju iznosila 3.108 kuna što je pad u odnosu na prosinac od 1,1%. Osobito zabrinjavajuće stanje je u proizvodnji namještaja i proizvodnji papira gdje su prosječne plaće pale i na godišnjoj razini. Tako je prosječna plaća u proizvodnji namještaja u siječnju 2009. u odnosu na siječanj 2008. godine bila manja za 0,5%, dok je prosječna plaća u proizvodnji papira bila manja za 1,1%. Prosječne plaće u preradi drva porasle su za 0,5% na godišnjoj razini dok su u šumarstvu plaće ostale iste.