OTVORENI NATJEČAJI: Dostupna EU sredstva za šumarstvo i drvnu industriju

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike iz  mjere 8 ˝Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma˝ Programa ruralnog razvoja.

Mjera je namijenjena šumarskom te drvno-prerađivačkom sektoru, a bit će riječi o otvorenim natječajima tipova operacija 8.5.1 ˝Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura˝ za koju se prijave na natječaj podnose od 2. srpnja  do 31. kolovoza 2018. godine i  8.5.2 ˝Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture˝za koju se prijave na natječaj podnose od 1. lipnja  do 2. kolovoza 2018. godine.

Na radionicama će biti prezentiran tip operacije 8.6.1 ˝Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima˝. Radionice su namijenjene šumoposjednicima, udrugama šumoposjednika, trgovačkim društvima  i drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udrugama civilnog društva i drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode kao i obrtima, mikro, malim i srednjim poduzećima licenciranim za radove u šumarstvu. Detaljnije informacije te raspored radionica možete pronaći na web stranici http://ruralnirazvoj.hr/radionice-za-potencijalne-korisnike-iz-mjere-8-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma/

Comments are closed.