Otkup i prodaja grubo obrađenog drva i dalje u velikom padu

Kriza u kojoj se drvna industrija našla posljednjih nekoliko mjeseci nije vidljiva isključivo kroz broj otpuštenih radnika. Posljedica krize, odnosno smanjenih aktivnosti drvoprerađivača, vidi se i u podacima Državnog zavoda za statistiku. Naime, ukupan otkup i prodaja grubo obrađenog drva već je nekoliko mjeseci u padu, a iznimka nije bio ni prvi mjesec ove godine. Prema najnovijim podacima ukupan otkup i prodaja grubo obrađenog drva u siječnju iznosi 66,1 milijun kuna. Samo mjesec dana ranije ukupan iznos bio je za gotovo 20 milijuna veći, čak 85,7 milijuna kuna, dok je u studenome prošle godine iznosio preko 110 milijuna kuna. Cijena ogrjevnog drva dugo je držala stabilnu cijenu, ali je pojava toplijih dana i to promijenila pa je tako u siječnju cijena ogrjevnog drva bila niža za gotovo 7 kuna po m3 u odnosu na prosinac 2008. te je iznosila 131,87 kuna za m3. Cijena za trupce četinjača također je u padu, a u siječnju je on bio nešto izraženiji. Cijena je bila niža za preko 35 kuna po m3 te je iznosila 352,37 kuna za m3. S druge strane, cijene trupaca listača i dalje su u porastu pa je tako cijena za m3 dosegla 667,21 kunu.