Osiguran štand bez naknade na sajmu SICAM U Pordenoneu

KBE Bioenergie

Sajam SICAM u Pordenoneu (15.-18.10.2013.) predstavlja vodeći talijanski sajam poluproizvoda i komponenti za industriju namještaja (www.exposicam.it). Za drvoprerađivačke tvrtke iz Hrvatske, posebice iz Vukovarsko-srijemske i Primorsko-goranske županije, osigurano je besplatno izlaganje, a temeljem financiranja kroz EU projekt ID:WOOD koji se provodi u zemljama jugoistočne Europe. Radni sastanak sa zainteresiranim tvrtkama i institucijama održat će se u četvrtak 25.07.13. s početkom u 13.00 sati u prostorijama Agencije za investicije i konkurentnost, u Zagrebu, Radnička cesta 80, Zagreb-Tower. Potvrdu dolaska uputiti na e-mail: klasteri.konkurentnosti@aik-invest.hr
Ili danijel@pins-skrad.hr.