Organizirana posjeta sajmu Holzmesse u Klagenfurtu

U subotu 28. kolovoza Drvni klaster organizira odlazak autobusom na sajam Holzmesse u Klagenfurt. U ponudi je cjelodnevni program koji uključuje polazak autobusom iz Zagreba u jutarnjim satima, dolazak u Klagenfurt i razgledavanje sajma. U popodnevnim satima posjetit će se dvije lokalne drvoprerađivačke tvrtke-pilane i energetska postrojenja na drvnu biomasu u blizini Klagenfurta. Cijena po osobi je 380 KN i uključuje prijevoz, ulaznicu za sajam i stručnog vodiča. U slučaju interesa, prijava se može poslati na Drvni klaster, fax 051/508-006, mail: drvni.klaster@gmail.com ili telefon 098/9282-610.