Općina Lokve izdvojit će 700 tisuća kuna za poduzetničke kredite

KBE Bioenergie

Prema riječima administrativnog referenta Željka Čopa, Općina Lokve izdvojila je 700 tisuća kuna iz proračuna za poduzetničke kredite. Visina kredita iznosit će od 10 do 50 tisuća EUR za investicije te do 10 tisuća EUR za trajno obrtna sredstva. Ovogodišnji natječaj je otvoren do 5. svibnja, a mogu mu pristupiti svi koji žive, rade i registrirani su na području općine Lokve. Korisnici mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, fizičke osobe u slobodnom zanimanju te obiteljska gospodarstva i profitne ustanove. Kamatna stopa iznosit će 4% sa godinom dana počeka otplate. Međutim, ukoliko korisnici kredita ne pokrenu postupak ishođenja u roku od šest mjeseci od odobrenja kredita, gube pravo na realizaciju istog.