Odstupio direktor Srbija šuma

Generalni direktor JP Srbija šume Duško Polić prošli tjedan podnio je neopozivu ostavku. Na njegovo mjesto postavljen je njegov dosadašnji zamjenik Igor Braunović, koji će biti vršitelj dužnosti dok Narodna skupština Republike Srbije ne izglasa novog generalnog direktora. U Srbiji ima 50,77% državnih i 49,28% privatnih šuma, a javno poduzeće Srbija šume sa 3.300 radnika gospodari sa preko 700.000 ha državnih šuma. Ukupno je u Srbijipod šumama 2,4 mil. ha. Zalihe po hektaru iznose 102 m3, a ukupne zalihe iznose 248 mil m3. Bukva je glavna vrsta drva sa 65% dok četinjača ima oko 16%. Na čelnoj poziciji državnog šumarskog poduzeća u Srbiji česte su smjene u posljednjih 10 godina. Krajem veljače, UO tvrtke donio je odluku o sniženju cijene furnirskih trupaca i na snazi je novi cjenik drvnih proizvoda.