Održani 5. hrvatski dani biomase

U Našicama su 3. rujna održani 5. hrvatski dani biomase. Glavna tema ovogodišnjeg skupa bila je Biomasa – električna i toplinska energija – bioplin i biogoriva. Skup s više od 160 domaćih i inozemnih sudionika organizirali su Austrijski ured za vanjsku trgovinu, Hrvatska udruga za biomasu i Hrvatske šume, pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Prema riječima Josipa Dundovića, predsjednika Hrvatske udruge za biomase, na skupu je predstavljen projekt Europskog centra za obnovljive izvore energije i grada Našica koji bi trebao zamijeniti cijelokupnu energetsku opskrbu fosilnim gorivima grada Našica i okolnih pet općina sa sustavima koji se napajaju iz obnovljivih izvora energije, prvenstveno iz šumske i poljopivredne biomase.