Održana treća po redu konferencija Adriatic Wood Days!

KBE Bioenergie

5. i 6. prosinca održana je treća konferencija Adriatic Wood Days u Dubrovniku. Konferencija je bila prožeta dvjema studijskim posjetama, radionicama, raspravama i i razmjenom projektnih ideja, a u okviru konferencije govor je održao i Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu. Naglasak konferencije bio je R&D te na razvoju novih proizvoda, procesa i tehnologija, ali i na mogućnosti za apliciranje na EU fondove. Tijekom konferencije, kontinuirano je bila naglašavana gospodarska, ali i zaštitna, ekološka i ostale funkcije šuma, a kao velika važnost ovog sektora istaknuta je i energetska učinkovitost te važnost biomase. Sama struktura konferencije bila je veoma raznolika: 3.12. održana je predkonferencijska aktivnost, odnosno posjeta autohtonoj konavolskoj šumi čempresa. U ponedjeljak, 4.12., započela je radionica „Izazovi u gospodarenju šumama na kršu i otocima“ s ciljem zaštite ovim područja ali i donošenja strategije gospodarenja šumama na kršu. Kao sudionici na konferenciji su se priključili i predstavnici Ministrarstva poljoprivrede, koji su govorili o provedenim natječajima te odobrenim projektnim prijedlozima. Kao zaključak konferencije naglašeno je da kadrovi u razvoju šuma moraju biti obrazovani i stručni kako bi imali kapaciteta uz EU partnere izraditi kvalitetne projekte te kako bi bili konkurentni na globalnom tržištu.

Comments are closed.