Od nove godine ukinute carine za namještaj iz EU

KBE Bioenergie

Od 1. siječnja za 90% proizvoda koji se u BIH uvoze iz Europske unije u potpunosti se ukida naplata carinskih pristojbi, a konkretno se radi o 11 tisuća proizvoda. Za drvnu industriju najbitniji podatak je da je i namještaj u kategoriji proizvoda za koje je u potpunosti ukinuta carinska pristojba. Ukidanje carina je rezultat primjene Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s EU koji je na snazi od 1. lipnja prošle godine. Carina je između ostalih ukinuta i za uvoz novih automobila s porijeklom iz EU, te za proizvode poput kozmetike, traktora, alata itd.