Od 1. srpnja kreću izdvajanja za troškove proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije

KBE Bioenergie

Stupanjem na snagu podzakonskih dokumenata iz područja korištenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije, od 1. srpnja svaki od potrošača počinje izdvajati 0,0089 kn/kWh, a ta bi izdvajanja do 2010. godine trebala porasti na 0,0262 kn/kWh. Predviđa se da bi se takvim izdvajanjem do 2010. godine prikupilo oko 400 mil. KN koji bili podloga za dodjelu poticaja proizvodnji električne energije i OIE. Podzakonski akti predviđaju i status povlaštenih proizvođača s kojima bi se trebalo sklopiti ugovore o otkupu energije po cijeni određenoj tarifom. Ovaj će status nakon 1. srpnja dobiti desetak postojećih pogona, a koji će od prijavljenih projekata realizirati taj status odlučit će Hrvatska energetska regulatorna agencija.