O ZAKONU I DALJE PODIJELJENA MIŠLJENJA! ODRŽANA JAVNA RASPRAVA

Nacrt prijedloga Zakona o preradi i uporabi drva predstavljen je jučer u ponedjeljak 29.04. zainteresiranoj javnosti, nakon što je u proteklih šest mjeseci povjerenstvo pri Ministarstvu poljoprivrede izrađivalo prijedlog. U proteklih 30 dana nacrt Zakona bio je na web stranici Ministarstva, a pristiglo je samo šest prijedloga, odnosno komentara javnosti. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću održano je u polupraznoj dvorani MINGO, što svjedoči o relativno slabom interesu industrije. Ministarstvo je ovaj Zakon predvidilo za raspravu i usvajanje u Saboru prije 1. srpnja, odnosno prije ulaska u EU kao dio nacionalnog zakonodavstva. Zakonu se protive predstavnici HGK i HUP-a, a prema najavama, Ministarstvo neće odustati od upućivanja Zakona u parlamentarnu proceduru.