Novi Nadzorni odbor HR ŠUMA

Na Skupštini HR ŠUMA, održanoj 18. travnja ove godine, za člana skupštine koji predstavlja Vladu, ponovno je imenovan Petar Čobanković. Predložene su i promjene u Nadzornom odboru u koji bi kao novi članovi trebali ući Josip Friščić, Božidar Pankretić, Gordana Colnar, Jozo Franjić i Ivan Uđbinac. Ponovno bi trebali biti izabrani Herman Sušnik, Ivica Francetić i Ivica Čeme, dok bi se opozvalo Branka Vukelića i Mladena Stjepana Figurića.