Njemačka za energetski efikasnu gradnju izdvaja 936 mil. EUR

Iako je Njemačka jedna od prvih europskih zemalja koja već dugi niz godina na razne načine potiče svoje građane na zamjenu prozora kako bi se ostvarila ušteda energije, zbog krize se sada ukidaju pojedini programi. Sva je pažnja usmjerena na smanjenje državnog duga pa se smanjuje i opseg financijskih sredstava namijenjenih za zamjenu starih prozora odnosno sanaciju zgrada. Programi se ipak ne ukidaju u potpunosti, već djelomično prelaze u nove programe. I dok će se značajno smanjiti poticaji za lokalnu upravu, sredstva namijenjena građanima gotovo da se i neće smanjiti. Tako je za 2011. u okviru KfW-poticajnog programa predviđen iznos od 936 mil. EUR za program „Energetski efikasna gradnja i sanacija“. Također, vlasnicima privatnih kuća koji su dozvolu zatražili prije 1994., razni oblici poticaja stajat će na raspolaganju sve do 2014. godine. Sličnih programa u Hrvatskoj gotovo da i nema, a najveći problem Državi i dalje predstavlja novac odnosno manjak kompetentnih stručnjaka za provedbu ovakvih programa.