Ni na trećem ročištu nema zainteresiranih za DI VRBOVSKO

Početkom prosinca u Rijeci održano je treće ročište stečajnog postupka nad DI VRBOVSKO. Tražena cijena za nekretnine i pokretnine iznosila je 41 milijun kuna a postojala je i opcija zasebne kupnje pilane, proizvodnog pogona i upravne zgrade. Na ročište se nije nitko odazvao, što je bio slučaj i s prethodno održanim ročištima. Stoga je Trgovački sud donio odluku o smanjenju cijene za jednu trećinu pa će na sljedećem ročištu, koje je zakazano za 12.siječnja 2010., cijena pokretnina i nekretnina iznositi 27 milijuna kuna, s opcijom zasebne kupnje nekretnina.