Neuspjela prodaja Tvornice celuloze i papira Matroz. Još uvijek se čeka pravi kupac

KBE Bioenergie

Propao je i treći natječaj za prodaju tvornice celuloze i papira MATROZ. Naime, tvornica iz Srijemske Mitrovice ponuđena je 23. rujna na natječaju po početnoj cijeni od 657 milijuna dinara, međutim nitko od zainteresiranih kupaca nije uplatio jamčevinu za sudjelovanje na dražbi. Cijela priča je počela prošle godine u kolovozu kada je MATROZ otišao u stečaj nakon tri neuspjela javna natječaja, pri čemu je više od tisuću radnika poslano na burzu rada. Na posljednjem natječaju ponuđeni su pogoni za proizvodnju celuloze i papira, građevinski objekti sa opremom, tiskara i osnivačka prava u proizvođaču prirodnih gnojiva MATROZ KOROHUMUZ. U siječnju i srpnju ove godine održana su dvije dražbe na kojima su prodani vozni park i prodavaonice u Srijemskoj Mitrovici.