Natječaj za sektorske potpore u Ministarstvu regionalnog razvoja i šumarstva otvoren do 23. svibnja

Novih 65 mil. KN je na raspolaganju tvrtkama iz prerade drva i proizvodnje namještaja, sukladno natječaju objavljenom početkom ovog mjeseca. Sredstva se isključivo dodjeljuju za novo investicijsko ulaganje i pripadajuće troškove koji do datuma podnošenja prijave na predmetni natječaj nisu plaćeni. Trošak se može opravdati u jednoj od tri moguće kategorije: Istraživanje, razvoj i inovacije, Mali i srednji poduzetnici te Zaštita okoliša, a mogu se prijaviti samo trgovačka društva, zadruge i obrti koji se bave proizvodnjom. Sredstva mogu biti isplaćena tek po potpisu Ugovora s Ministarstvom te dostavi instrumenta osiguranja plaćanja u vidu bankovne garancije odnosno Završnog izvješća DP 2011. Više na www.mrrsvg.hr