Našice domaćin državnog natjecanja šumarskih radnika. Više od 250 godina tradicije

U Našicama se u subotu 9. rujna, u sklopu Hrvatskih dana biomase, a u organizaciji Hrvatskih šuma, održalo Državno natjecanje šumarskih radnika – sjekača koji su javnosti prezentirali sve vještine i umijeća sjekača, šumarskih radnika koji svoj posao obično rade u dubini šume. Gledateljima se ujedno prezentirala šumarska struka, koja u Hrvatskoj ima povijest i tradiciju dužu od dva i pol stoljeća. Službenim početkom organiziranog šumarstva smatra se, naime, godina osnutka prvih triju šumarija na ovim područjima, 1765., i to na području Otočke pukovnije u Krasnom, Ličke pukovnije u Oštarijama te Ogulinske i Slunjske pukovnije na Petrovoj gori. Šumari ponosno ističu kako se malo koja struka s ovih prostora može se pohvaliti tradicijom od preko 250 godina kontinuiranoga djelovanja po postulatima održivosti, koji kako su vrijedili na početku, vrijede i danas. Natjecanja sjekača započela su još davne 1964. godine u Delnicama, a Uprava Hrvatskih šuma podružnica Našice sad je po prvi put bila domaćin natjecanja koje je služilo kao kvalifikacijski postupak za daljnja međunarodna natjecanja.

Comments are closed.