Nakon Hrvatske ProHolz nastavlja s regionalnim aktivnostima

KBE Bioenergie

Nakon nekoliko kongresa namijenjenih arhitektima, koje je proHolz organizirao diljem Hrvatske u protekle dvije godine, sada je fokus na drugim zemljama u regiji pa se tako 17. lipnja ove godine u Beogradu održava kongres pod nazivom „Inovacije u drvu u urbanim prostorima“. Inovativni proizvodi od drva, drvo kao energetski učinkovit materijal te karakteristike drva kao ekološkog i sigurnog materijala u gradnji osnovne su teme kongresa u sklopu kojeg se održava i izložba. Cilj kongresa je edukacija lokalnih arhitekata odnosno prezentacija austrijskih drvnih proizvoda.