NAJAVA SREDIŠNJEG SKUPA O POVLAČENJU SREDSTAVA IZ EU FONDOVA: Od 3. do 4. 12. Adriatic Wood Days u Dubrovniku

KBE Bioenergie

Tijekom godine na razini EU intenzivno se raspravljalo o politikama na šumi baziranog sektora, uključujući poziciju drva kao energenta u direktivi RED II. Eurozastupnici imaju najnovije podatke i trendove u zakonodavstvu EU vezanom uz LULUCF, odnosno korištenje šumskog zemljišta, a sve to će se 3. i 4.12. predstaviti i zaključiti na međunarodnom skupu AWD koji će po četvrti put u Dubrovniku okupiti sektorske stručnjake i donositelje odluka. Očekuje se preko 50 predavača iz Bruxellesa i s područja Mediterana. Programski naglasak je na temi budućih sektorskih strategija te povlačenju sredstava za razvoj iz EU fondova. Prepoznat je velik potencijal ulaganja u R&D i apliciranja za fondove EU te je prošle godine po prvi put održana burza projektnih ideja, a dobar feedback osigurao je da će se nove ideje i potencijalni partneri predstaviti i ove godine. Krovne institucije i tvrtke prepoznale su AWD kao važnu polugu u komunikaciji s predstavnicima šumarskog, drvoprerađivačkog i dijela energetskog sektora vezanog uz drvnu i šumsku biomasu te je najavljen dolazak brojnih gostiju i sudionika iz EU, RH i regije.

Comments are closed.