Najava 7. energetske konferencije o drvnoj biomasi u Zagrebu 24.02.! Kako do novih kvota?

KBE Bioenergie

Već  tradicionalno, na konferenciji će se predstaviti najnovije tehnologije za preradu drvne i šumske biomase, iznijeti pozitivni primjeri projekata proizvodnje sječke, iverja, briketa i peleta iz drvnog i šumskog ostatka, kao i projekti kogeneracije odnosno proizvodnje električne i toplinske energije iz drva, posebice u svjetlu nedostatka barem 20 MW kvota za drvnu industriju. Energija, a posebno ona proizvedena iz obnovljivih izvora ulazi u red glavnih gospodarskih tema u RH, zemljama Regije, EU kao i na globalnoj razini. Teme konferencije uključuju novosti iz novog EU energetskog paketa, ali i lokalna iskustva oko veće uporabe drvne biomase zemljama Regije u segmentu daljinskog grijanja, izgradnje mini toplana za potrebe škola, vrtića i drugih javnih objekata te kroz uređenje zakonske regulative i procedura oko kogeneracija. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave sa svojim specifičnim temama. Više na linku: http://www.wood-energy.info/

Comments are closed.