Na tržištu nova usluga online optimiranja krojnih lista

Usluga optimiranja krojnih lista putem programa Panel Wizard koji koriste drvni centri od siječnja ove godine dostupna je online preko interneta potpuno besplatno.
Na taj način proizvodnjama koje koriste ručno krojenje ploča omogućava optimalizaciju utroška materijala kao i izradu krojnih lista čime se smanjuje trošak i povećava učinkovitost. Točna specifikacija utroška materijala osigurava izradu kvalitetnih kalkulacija kako troškova tako i cijene konačnog proizvoda. Više na: www.panel.com.hr.