Na prodaju 1.900 ha hrastovih šuma u Našicama

KBE Bioenergie

U Našicama se prodaje 1.900 ha šuma, objavljuje Privredni Vjesnik u rubrici PONUDA, SURADNJA, TRAŽENJA. Radi se o šumama hrasta kitnjaka a za sve detaljnije informacije možete kontaktirati g. Miru Kuharića na tel. 092/1247-113