Ministarstvo objavilo natječaj: Na raspolaganju 65 milijuna kuna!

Na temelju zaključaka Vlade od 4. ožujka 2010. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva i vodnoga gospodarstva objavilo je 24. ožujka natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2010. godinu, u ukupnom iznosu od 65 milijuna kuna. Sredstva su predviđena za mjere poboljšanja postojećih i razvoja novih proizvoda, postupaka i usluga, racionalnog korištenja drvne sirovine, stvaranja branda drvnog sektora te razvoja tehnologije i tehnoloških procesa. Rok za podnošenje prijave je 20 radnih dana od objave natječaja u Narodnim novinama a troškovi će se priznavati i retrogradno, do jednu godinu dana prije dana objave natječaja. Dodatne informacije mogu se dobiti na adresama elektroničke pošte: renata.ojurovic@mrrsvg.hr i zlatko.benkovic@mrrsvg.hr, te na linku http://narodne-novine.nn.hr clanci/oglasi/1985132.html