MEĐUSEKTORSKI DIJALOG: Susret međunarodnih klastera u Zagrebu

Više od 90 klastera iz zemalja zapadnog Balkana i EU okupit će se 22. i 23.11. u prostorijama Tehnološkog parka na Zagrebačkom velesajmu. Povod je održavanje konferencije na inicijativu Europske komisije, a u cilju razmjene interesa i iskustava klastera. Raspravit će se mogućnosti za daljnje osnaživanje klastera u vidu podrške tvrtkama u transferu znanja i jačanju konkurentnosti, a kao krajnji cilj je intenziviranje suradnje i generiranje inovacija na međusektorskoj razini. Aktivnu ulogu u radu konferencije imat će i predstavnici Hrvatskog drvnog klastera koji će iznijeti iskustva u upravljanju klasterom, pogotovo u uvjetima u kojima izostaje aktivna politička i financijska podrška za klastere. U sklopu konferencije, u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskog drvnog klastera, održat će se radionica inovativnog EU projekta DanuBioValNet koji ima za cilj jačanje eko-inovacija kroz prizmu potencijala obnovljivih bioloških resursa te će se predstaviti pilot projekti zemalja partnera koji upravo potiču međusektorsku suradnju.

Comments are closed.