Loša godina za pilansku industriju. I u svijetu se više prodaje uz pad cijena sirovina

KBE Bioenergie

Unatoč lošoj godini pilanske industrije u cijelom svijetu, tijekom prvih 9 mjeseci 2015. godine trgovina mekim drvom se povećala na globalnoj razini. Wood Resources Quarterly (WRS), izvor informacija o cijenama za globalno tržište prenosi da su Amerika, Europa i Kina zabilježile pad domaćih i izvoznih cijena. Ukupna količina izvezene robe je u porastu treću godinu zaredom. Na japanskom tržištu zabilježeno je značajno smanjenje uvoza, i to za 8 posto u odnosu na 2014. godinu. Najveći pad isporuka bio je iz Skandinavskih zemalja, Čilea i Rumunjske. Veliko tržište Kine doživljava pad cijena četinjača tijekom 2014. i 2015. godine. Prosječna uvozna cijena drva u listopadu bila je za 25 posto niža od najviše cijene u rujnu prošle godine te se taj pad najviše odnosio za drvo uvezeno iz Europe. Zanimljiva je činjenica da su Švedska i Finska povećale izvoz prema Kini u posljednjih godina.

Comments are closed.